29.oktobra 2015 održan je sastanak sa predstavnicima Uprave za Mlede i sport Crne Gore, predstavnicima SO Nikšić i NVO Omladinski klub nikšić po pitanju realizacije projekta NO HATE UGAO.

U fokusu projekta nalazi se osnaživanje nastavnika za aktivnu participaciju u vannastavnim programima koji se tiču zaštite ljudskih prava, te snaživanje školske sekcije No hate klub koja ima za cilj borbu za jednakost i toleranciju, te pokretanje otvorenog dijaloga na temu govora mržnje u našoj školi i tretiranje problema kroz različite forme djelovanja.