Kolektiv

Opštu organizaciju i njeno djelovanje postavljaju direktor i pomoćnik direktora škole.

Pojedini organizacioni poslovi odvijaju se u saradnji sa pedagoško-psihološkom službom i rukovodiocima odjeljenjskih vijeća i stručnih aktiva.

Školski odbor broji 5 članova, i to tri predstavnika Ministarstva prosvjete Crne Gore, jednog predstavnika roditelja i jednog predstavnika zaposlenih.

Direktor, pomoćnici direktora, psihološko-pedagoška služba, rukovodioci odjeljenjskih vijeća i stručnih aktiva zaduženi su za stručno rukovođenje vaspitno - obrazovnim procesom.

Stručno rukovođenje podrazumijeva unutrašnju organizaciju rada - nastava, slobodne aktivnosti, savjetodavni rad sa učenicima i sl.

Stručno rukovođenje zasniva se na istraživanju unutrašnje organizacije (metoda, oblika, postupaka, vrsta nastave i sl.) i preduzimanje mjera za ostvarivanje utvrđenih ciljeva.

Efikasnost stručnog rukovođenja zasniva se na: akcionim istraživanjima, stručnom usavršavanju nastavnika, izradi i primjeni didaktičkih materijala i kontinuiranim vrednovanjem rada škole.

 • Nastavničko vijeće
 • Organi Rukovođenja
 • Stručna služba
 • Administrativna i finasijska služba
 • Tehnička i pomoćna služba

Stručni aktiv – Crnogorski jezik – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost

 • DANILOVIĆ Sonja
 • ŠEVALJEVIĆ Dajana
 • NENEZIĆ Nada
 • MITRIĆ Zorica
 • GOLUBOVIĆ Maja
 • KOMARICA Veselin
 • TERIĆ Darko
 • SAMARDŽIĆ Ana
 • PERIŠIĆ Bojana
 • DELIBAŠIĆ Vojka

Stručni aktiv – Matematika

 • RADOVIĆ Slavko
 • BULAJIĆ Tanja
 • UTJEŠINOVIĆ Marijana
 • KONTIĆ Slavica
 • PEROŠEVIĆ Anđelka
 • BLAGOJEVIĆ Olivera
 • MAROJEVIĆ Marija (zamjena ĐOKOVIĆ Ana)
 • JAREDIĆ Đuro

Stručni aktiv - Engleski jezik

 • BOJIĆ Tanja
 • VUKOTIĆ Olja
 • AMIDOVIĆ Biljana
 • MIJUŠKOVIĆ Andrijana
 • ŠESTOVIĆ Aleksandra
 • MILjANIĆ Rajka
 • Stručni aktiv - Francuski jezik
 • RADULOVIĆ Ana
 • MAROJEVIĆ Dragana

Stručni aktiv - Italijanski jezik

 • MARTINOVIĆ Maja
 • ZVICER VUJKOVIĆ Milica
 • VULANOVIĆ ĐURKOVIĆ Aleksandra
 • KNEŽEVIĆ Slavica

Stručni aktiv - Ruski jezik

 • VUKOVIĆ Vesna
 • OBRADOVIĆ Nevenka

Stručni aktiv – Njemački jezik

 • KRSTAJIĆ Marija
 • DAČEVIĆ Dijana
 • STANIŠIĆ Maša
 • Stručni aktiv - Latinski jezik
 • ANDRIJAŠEVIĆ Žaneta

Stručni aktiv – Istorija

 • FEMIĆ Zvonko
 • VUĆIĆ Veselinka
 • RAIČEVIĆ Dragana
 • BRKULjAN Marija

Stručni aktiv – Geografija

 • VUJKOVIĆ Jovanka
 • MIĆANOVIĆ Mijuško
 • ŽIŽIĆ Veljko

Stručni aktiv – Biologija

 • KRSTAJIĆ Milodarka
 • STANIĆ Mira
 • ALEKSIĆ Snežana
 • KOPRIVICA Draga

Stručni aktiv – Hemija

 • KOPRIVICA Anka
 • VUČUROVIĆ Stanojka
 • BOŠKOVIĆ Jasmina
 • VULANOVIĆ Ratka
 • Stručni aktiv – Fizika
 • ŠOĆ Dušanka
 • VUJOVIĆ Zorica
 • RADOVIĆ Ana
 • VUJAČIĆ Ana

Stručni aktiv – Psihologija

 • MILjANIĆ Biljana
 • NENEZIĆ Nevena
 • MILOVIĆ Nađa

Stručni aktiv - Sociologija

 • NIKITOVIĆ Jasna
 • JOVČIĆ STANKOVIĆ Marija
 • PAPOVIĆ Jelena (zamjena MACANOVIĆ Dejan)

Stručni Aktiv - Filozofija

 • MURATOVIĆ Esko
 • VUKSANOVIĆ Slavka

Stručni aktiv – Informatika

 • TODOROVIĆ Rada
 • JANjIĆ Anka

Stručni aktiv - Fizičko vaspitanje

 • DAMJANOVIĆ Željko
 • RUDOVIĆ Zoran
 • VUKOVIĆ Milovan
 • SIMANIĆ Veselin
 • TOMANOVIĆ Zvonko
 • MALOVIĆ Obren

Stručni aktiv - Muzička umjetnost

 • ĐUROVIĆ Emina
 • MARKOVIĆ Bojana

Stručni aktiv - Likovna umjetnost

 • KNEŽEVIĆ Vera
 • LAZAREVIĆ Marija
 • Žarko Raičević
  Direktor
 • Aleksandar Vujković
  Pomoćnik direktora
 • Anđela Nikčević
  Psiholog
 • Marica Ognjenović
  Pedagog
 • Jelana Rojević
  Bibliotekar
 • Miodrag Todorović
  Sekretar škole
 • Vesna Mirković
  Računovođa
 • Predrag Đurović
  Domar
 • Gojko Đukanović
  Ložač
 • Mirka Drobnjak
  Radnik na održavanju čistoće
 • Jelica Božović
  Radnik na održavanju čistoće
 • Jovanka Stanišić
  Radnik na održavanju čistoće
 • Ljiljana Goranović
  Radnik na održavanju čistoće
 • Bojka Potpara
  Radnik na održavanju čistoće
 • Slavica Mandić
  Radnik na održavanju čistoće
 • Svetlana Ašanin
  Radnik na održavanju čistoće
 • Mira Perović
  Radnik na održavanju čistoće
 • Rajka Poturak
  Radnik na održavanju čistoće
 • Biljana Bezmarević
  Radnik na održavanju čistoće