Obavezni izborni sadržaj

Vaspitno obrazovni rad u gimnaziji, pored obaveznih i izbornih predmeta uključuje i obavezne izborne sadržaje. Obavezni izborni sadržaji zastupljeni su sa 2 časa sedmično u prvom, drugom i trećem razredu, odnosno sa 1 časom sedmično u četvrtom razredu. Obavezni izborni sadržaji se ne ocjenjuju, a mogu se realizovati u školi i van nje.

U školi danas aktivno funkcioniše više učeničkih klubova koji u najboljem smislu predstavljaju vijednosti za koje se škola zalaže.

 • Učenički parlament
 • Debatni klub
 • No hate Klub
 • Sekcije aktiva za crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i kniževnost
 • Bibliotečka sekcija

uplogoUčenički parlament (UP) naše škole osnovan je po prncipu koji je zakonski definisan u oktobru 2010., na inicijativu psihologa škole i nekoliko maturanata.

UP je organizacija koja zastupa i bori se za prava učenika; nastojimo da podstičemo pozitivne promjene u školi i našoj lokalnoj zajednici. Jedan od značajnijih ciljeva je promovisanje aktivizma među mladima ; istražujemo interesovanja i potrebe učenika, i u skladu sa njima djelujemo.

Planirano je da Učenički parlament broji onoliko članova koliko ima odjeljenja u školi i da svako odjeljenje imenuje svog predstavnika. Upravni odbor čine po 2 predstavnika svih razreda, predsjednik, potpredsjednik (izglasani od strane članova UP-a) i koordinator. UP djeluje u skladu sa Pravilnikom o radu. Nacrt akcionog plana za tekuću školsku godinu definiše Upravni odbor, dok UP usvaja isti, daje predlog za radne grupe koje su zadužene za realizaciju specifičnih zadataka.

Učešće u projektima i akcije našeg UP-a

 • „Srednjoškolski stav“
  Dvije predstavnce UP uzele su učešće u Nacionalnoj konferenciji Unije srednjoškolaca Crne Gore.
 • „No hate offline-no hate online“
  Šest predstavnika UP su prošli obuku i angažovani su u realizaciji projektom predviđenih aktivnosti
 • „Gimnazijalci razmišljaju srcem“
  Partnerstvo u realizaciji humane akcije Preduzetničkog kluba škole koja je organizovana sa ciljem obilježavanja Dana škole
 • „Biblioterkarenje“
  UP škole je pružio volontersku podršku u realizaciji projekta neformalne grupe „Mladi mijenjaju svijet“ koji je bio usmjeren na oplemenjivanje prostora gradske biblioteke
 • „Dan za UP akciju“
  Prvi samostalni projekat UP-a (realizovan u periodu februar – oktobar 2013.) je imao za cilj da ohrabri mlade Nikšića za preuzimanje građanske inicijative, i podstakne umrežavanje UP-a sa organizacijama civilnog sektora u cilju dalje saradnje. Organizovali smo niz tematskih akcija koje su imale za cilj osnaživanje društveno poželjnih vrijednosti među mladima (volonterizam, ekologija, kulturna, nacionalna, jezička ravnopravnost, kritičko mišljenje). U akcije smo uključili učenike naše i drugih srednjih škola.
 • „7.11.“- obilježavanje Evropskog dana nauke
  Akciju smo realizovali 2012., 2013. Na ovaj dan učenici organizuju i realizuju predavanja iz oblasi nauke, a u holu škole održavaju jednočasovnu demonstracija eksperimenata iz prirodnih nauka. U sklopu ove akcije organizuje se i posjeta Danima nauke u Podgorici.
 • „Iz našeg ugla“
  Ovu aktivnost smo realizovali u sklopu Juventasovog projekta „Mladi u zajedničkoj akciji“. Članovi UP su promovisali svoj rad putem info-deska, organizovali izložbu umjetničkih fotografija na temu života škole. Fotografi su bili talentovani učenici. Koordinator akcije-Upravni odbor parlamenta
 • Pokretanje niza školskih sekcija, saradnja sa civilnim sektorom i lokalnom upravom
  Na inicijativu UP pokrenute su nove i „reanimirane“ stare sekcije (Debatni klub, Ekološka sekcija, Dramska sekcija, Bibliotekarska sekcija, Školski bioskop..).
  Do sada smo imali saradnji sa lokalnom samoupravom-Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Kancelarijom za mlade, Nikšić, Centrom za Socijalni rad - servisom „Dnevni boravak za stare“, Crvenim Krstom, lokalnim Cenrom za Kulturu, gradskom bibliotekom, Ekološkim pokretom „Ozon“, kroz projekte „Dan za UP akciju“ i „Bibliotekarenje“; dječijim odjeljenjem Opšte bolnice Nikšić i Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama u razvoju, kroz akciju „Gimnazijalci razmišljaju srcem“.
  Naš UP je učestvovao u projektima „No hate offline-no hate online“ koji realizuje NVO Djeca Crne Core, sarađivali smo NVO Juventas, ,„Mladi u zajedničkoj akciji“; NVO Cemi, kroz projekte „Evropske vrijednosti za mlade“ i „Bolje mogućnosti za zapošljavanje mladih“.
  Sarađujemo sa Kancelarijom za preveciju narkomanije, Nikšić tako što sveke školske godine pomažemo formiranje grupa polaznika njihovih preventivnih radionica.
  Navedene saradnje su najznačajnije, ali ne i jedine; u skladu sa Pravilnikom o radu, UP redovno učestvuje u akcijama civilnog društva koje se tiču mladih.

Debatni klub gimnazije Stojan Cerović ima dugu tradiciju. Formiran je 1997. godine kao dio programa Otvorenog kluba „Fortuna“ u Nikšiću.

Od 1999. do 2004. Godine, pod nazivom „Gimnasion“ , radio je u prostorijama škole.

Milica Kovačević, Marija Mirjačić, Ivan Jovanović, Bulatović Jole, Jelena Mrvošević, Jelena Radoman, Vulanović Aleksandra, Mrvošević Ivana, Kilibarda Milan, Milatović Rosanda samo su neki od naših učenika koji su na brojnim takmičenjima, nacionalnim i inostranim osvajali zavidne rezultate.

gimdebata

Nakon pauze od 7 godina, početkom 2011. godine, kroz participaciju u projektu Evropske vrijednosti za mlade, klub je ponovo počeo sa radom. Sa puno volje i entuzijazma profesorice/trenerice Anđela Milošević i Radica Stojanović, uz podršku profesorice Dajane Ševaljević, su animirale novu generaciju debatera.

Učenici Nikola Zirojević, Gordana Marković i Dijana Mrkajić su po prvi put nakon pauze predstavljali školu na Nacionalnom prvenstvu u debati školske 2011/2012. Već naredne godine, na Prvenstvu Crne Gore, učestvuju dva tima u sastavu Sandra Jovović, Desanke Jauković, Maje Živković, i Aleksandar Milatović, Bojana Drašković, Jasna Golubović i ostvaruju odlične rezultate.


U maju 2012. u saradnji sa neformalnom grupom „Mladi mijenjaju svijet“, naš Klub organizuje Smotru u debati na Vučju na kojoj učestvuju timovi iz naše i Prve srednje stručne škole iz Nikšića.

Tim aktivno radi, a u školi se organizuju javne debate otvorene za sve učenike.

Treneri i debateri predano rade na osnaživanju debatnog program u Nikšiću, tokom 2014. podržali smo osnivanje debatnog kluba Ekonomske škole.

U 2015/2016. Debatni Klub će voditi profesorice Anđela Milošević i Aleksandra Vulanović-Djurković, nekadašnja članica „Gimnasiona“, podršku Klubu će pružati profesorica Ševaljević.

Sastanci se organizuju jednom sedmično u prostorijama škole.

Uskoro

Aktiv za Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i kniževnost u kontinuitetu realizuju veliki broj vannastavnih aktivnosti koji su osnova kulturno-umjetničkog života naše škole.

Samo u školskoj 2014/2015 profesorice Dajana Ševaljević i Sonja Danilović mogu se pohvaliti sljedećim aktivnostima:

 • Organizovanje i snimanje školskog časa posvećenog Mihailu Laliću, povodom 100 godina od rođenja, 7. oktobra, Gimnazija
 • Organizovanje Poetske večeri u „Zahumlju“, 15. Oktobra 2014. godine
 • Organizovanje programa povodom 101 godine Gimnazije „Stojan Cerović“, 4. decembra 2014. godine
 • Organizovanje takmičenja recitatora na nivou Škole 22. aprila 2015.Gimnazija
 • Organizacija programa u saradnji sa Srednjom muzičkom školom „Poezija i muzika“ u Muzičkoj školi „Dara Čokorilo“, 23. aprila2015.
 • Organizovanje večeri talenata naše Škole 28. Aprila 2015. godine
 • Organizovanje večeri posvećene Miladinu Šobiću u „Zahumlju“, 12. 05.2015. godine
 • Organizovanje programa za dodjelu „Luče“ u Gimnaziji 6. Juna 2015. godine, Scena 213

Aktivnosti koje je ovaj aktiv realizovao od 2005. Mentorstvo učenicima pružale su pomenute profesorice kao i Bojana Perišić, Darko Terić i Nada Nenezić:

 • Gimnazijalci su od jula do decembra 2005. godine snimili film o mladosti i prijateljstvu „Once“. Scenario i režija Dušan Kasalica. U filmu pored njega igraju : Ana Mijušković, Aleksandra Vemić, Milena Daković, Boris Rebić, Novak Maltez, Milena Bukilić, Ivan Šupić i Anđela Radunović.
 • 27. decembra 2006. godine održan školski čas posvećen Vitu Nikoliću. Učestvovali članovi Literarne sekcije.
 • Autorsko veče učenika Gimnazije: voditelj Marija Zeković. Učestvuju članovi literarne sekcije.
 • Počev od 2006. Godine, svake sljedeće godine u maju se u Gimnaziji organizuje Veče talenata. Učenici sami kreiraju svoje nastupe.
 • Učenica Tijana Mićović je prezentovala svoju knjigu 16. maja 2006. godine.
 • Jovan Milić i Tijana Vujičić su pripremili i dramatizovali odlomak iz filma „Opet pakujemo majmune“.
 • Članovi dramske sekcije su uspješno učestvovali u dramskoj predstravi „Koštana“- prema djelu B. Stankovića. Učestvovali su: Nikolina Proroković, Nikola Radojičić, Marko Čogurić, Aleksandar Tepavčević, i AnđelaBacković.
 • Maj 2009. godine izvedena predstava „Poruke“- prema djelu Čeda Vuvovića. Učrestvovali: Borislav Jovović, Aleksandar Lakićević, Mirko Miljanić, Nina Klikovac, Đorđe Vemić, Nikola Vujović, Goran Vulanović, Mirko Kotlajić i Momčilo Mitričć.
 • Književno veče posvećeno životu i radu Desanke Maksimović, oktobar 2009. godine. Učestvovali odabrani učenici iz svih razreda Gimnazije.: Aleksandra Mašulović, Stefan Šljukić, Dušan Danilović, Anđelija Borovinić i drugi.
 • U decembri 2009. godine odražano književno veče posvećeno Sergeju Jesenjinu.: učestvopvali Aneta Baćović, Nikola Vujović, Mirko Miljanić, Aleksandra Mitrić, Sanja Jaredić Tamara Peković, Marija Roganović i Slobodan Krunić.
 • Povodom 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade, posvećeno veče velikanu književnostu Ivu Andriću.Učestvovali: Antonina Mitrić, Đorđe Aleksić Jelena Krsmanović, Borislav Jovović, Filip Vučić, Mirko Miljanić, Stefan Milović, Nikola Vujović, Goran Vulanović, Bojan Ćuković, Ana Kešeljević , Mirko Kotlajić, Momčilo Mitrić i Marko Delić.Marija Nikčević spremila odlomak iz romana Danila kiša „Bašta, pepeo“, Dražen Vlaović „Makarije od Crnije Gori“
 • Izlazi prvi broj školskog lista „List“- 2010. godine
 • Izlazi drugi broj šklolskog lista „List“- 2011. godine
 • Predstava „Njeno veličanstvo žena“- mart, 2011. Godine. Učestvovali učenici: Danilo Jaridić, Nikolina Delibašić, Ana Tadić, Anđela Kankaraš, Anja Jovović,, Irina Milutinović, Miloš Mitrić Željka Božobvić, Ana Mićović, Sara Pejaković i Antonela Martinović.
 • Svakog mjeseca u 2011. godini je organizovan Kviz znanja. Učestvovali učenici trećeg i četvrtog razreda. Učenici su dobijali knjige kao nagrade.
 • Realizacija dramske predstave „Nazdravljam Tebi“, Mart 2011. godine. Učestvovali: Filip Vučić, Irena Milunović, Danilo Jaridić, Nikolina Delibašić, Ana Tadić, Anđela Kankaraš, Anja Jovović, Miloš Mitrić, Željka Božović, Ana Zarubica i Sara Pejaković.
 • Kviz znanja je organizovan tokom cijele školske 2012/13. godine.
 • Poetsko veče posvećeno Vitu Nikoliću, Oktobar 2012. godine. Učestvovali: Filip Vučić, Antonina Mitrić. Jelena Kontić, Bojana Čanović, Gorica Čvorović, Nebojša Popović, Željka Zvicer, Jovan Radanović, Romana Perović, Stefan Šljivančanin i Dejan Savićević.
 • Povodom 100 godina Gimnazije „Stojan Cerović“ i 200 godina od rođenja Njegoša održano poetsko - muzičko veče u „Zahumlju“: učestvovali: Filip Vučić, Antonina Mitrić, Ksenija Ristić, Romana Perović, Andrija Boškovićč i Nikola Kankaraš.
 • Dramska predstava „Gorski vijenac“, povodom 200 godina od rođenja Njegoša, izvedena na sceni „Zahumlja“, novembar 2013. Godine. Učestvovali: Filip Vučić, Antonina Mitrić, Nuikola Kankaraš, Nemanja Rakočević, Nebojša Popović, Mušeljka bigović, Andrija Vukotić, Jovan Kankaraš , Romana Perović i Andrija Bošković.
 • Poetsko-recitatorsko veče „Muzika, poezija i Mi“- izvedeno tri puta: u Gimnaziji, na sceni „Zahumlja i na Sajmu knjiga u Podgorici.Učestvovali učenici: Filip Vučić, Antonina Mitrić, Ksenija Ristić, Bnojana Čanović, jelena Kontić, Romana Perović, Gorica Čvorović, Jovana Vrtlar, Maša Božović, Milica Minić, Andrija Bošković, Vuk Kasalica, Andrej Vukalović i Jovan kankaraš.
 • Poetsko veče posvećeno ženi, 7. Marta 2014. Godine. Učestvovalo mnoštvo učenika, članova recitatorske sekcije. Program je propraćen muzikom i igrom.
 • Povodom 80 godina od rođenja Vita Nikolića, u maju, 2014. godine održano poetsko veče posvećeno velikom pjesniku.
 • Školski čas posvećen Stojanu Ceroviću, organizovan je u Gimnaziji. Gosti su bili članovi SUBNOR-a. U programu su učestvovali : Filip Vučić, Antonina Mitrić, Ksenija Ristić, Andija Bošković, Maša Božović i Milica Minić.

bibliotecka sekcijaPrilikom osmišljavanja ideja za rad bibliotečke sekcije pošli smo od plana opšteg programa razvoja škole, uslova sredine u kojoj naša škola radi, kao i svih slobodnih aktivnosti koje se realizuju u školi. Bibliotečka sekcija je samo jedna od mnogih sekcija, i kao takva popunjava slobodno vrijeme onih ucenika koji vole biblioteku i rad u njoj, i koji u biblioteci vide izvor informacija.

Pri planiranju rada sekcije vodilo se računa o interesima i potrebama učenika. Pomoću sastanaka, koje smo organizovali jednom sedmično, sprovodili smo istraživanja koja su nam pomogala u realizaciji zamišljenih ideja.
Pitanja koja su učenici imali na razmatranju,a koja su bila od važnosti za njihove odluke prisustva u sekciji, bila su sledeće koncepcije:

1. Šta vam je na ovim časovima prijalo? Koje zanimljivosti bi izdvojili kao najprijatnije?
2. Da li je bilo nečega na ovim časovima u čemu nijeste uživali, što vam nije prijalo?
3. Odaberite omiljeni cas.

Bibliotečka sekcija ima značajnu ulogu u vaspitanju i obrazovanju učenika , jer navikava i osposobljava za samostalni rad, razvija ljubav prema knjizi , njeguje kolektivizam, podstiče istraživacku radoznalost i individualni kreativnost.
Bibliotečka sekcija ispunjava slobodno vrijeme učenika prijatnim doživljajima, jer zadovoljava njihove inicijative i stvaralačke sposobnosti. Na taj nacin, biblioteka uspješno vrši svoju obrazovno- vaspitnu ulogu, a preko tih oblika rada postaje omiljeno mesto učenika u školi.
U Gimnaziji “Stojan Cerović” organizuje se bibliotecka sekcija za ucenike od I do IV razreda koji pokazuju posebna interesovanja za rad školske biblioteke.

U cilju svestranog povezivanja djece - čitalaca sa bibliotekom, šireg zadovoljenja njihovog interesovanja i stvaralačkih inicijativa, biblioteka organizuje raznovrsne oblike rada sa učenicima, kao što su bili dani tehničkih radova koji su podrazumijevali čišćenje biblioteke, pomjeranje postojećih polica i premještaj sa drugima, slaganje knjiga po abecednom redu, akcija prikupljanja starih knjiga, kupovina novih knjiga povodom jubileja od postojanja škole, Sajam knjiga koji smo organizovali u korelaciji sa OŠ “Luka Simonović”, kao i niz akcija vannastavnih aktivnostiu vidu pozorišnih predstava, recitatorskih sekcija…
Program rada bibliotečke sekcije u zavisnosti od uzrasta učenika obuhvata sledeće sadržaje:

• upoznavanje učenika sa istorijom nastanka knjige i razvojem biblioteka
• upoznavanje sa djelovima knjige : glavni naslov, korični naslov, hrbat knjige, predgovor, pogovor, sadržaj, ilustracije i drugo
• upoznavanje sa smještajem knjige
• upoznavanje sa tehnikom izdavanja i vraćanja knjige
• vježbe u brzom pronalaženju knjige na polici i vraćanje na isto mjesto
• sredjivanje police sa knjigama i estetsko uredjenje biblioteke
• upoznavanje pisaca i djela
• saniranje pocijepanih knjiga
• obilježavanje kulturnih i istorijskih dogadjaja i ličnosti
• organizovanje akcija prikupljanja knjiga za školsku biblioteku
• posjeta bibliotekama susjednih škola i saradnja sa njihovim sekcijama
• posjeta matičnoj biblioteci i upoznavanje sa njenim radom i knjižnim fondom
• saradnja sa ostalim sekcijama u školi: recitatorskom, literarnom, dramskom, novinarskom…

To su samo neke od aktivnosti koje se realizuju u okviru bibliotečke sekcije. Ima ih još mnogo, a zavise od sastava članstva, spremnosti za saradnju od strane profesorskog kadra, interesovanja učenika.

Evidentno je da medju članovima sekcije ima talentovanih učenika,svi oni nalaze odgovarajuće sadržaje rada i afirmišu se u njima , što predstavlja podsticaj, naročito za one koji se još nijesu priključili nekom kreativnom radu u biblioteci.

Ove školske godine sekcija je brojala ukupno 27 člana (odjeljenje III-6).

Sa narednom školskom godinom,sa puno volje i želje, vjerujemo da ćemo započeti još niz kreativnih radionica.

Bibliotekarka
JELENA ŽIVKOVIĆ