Projekat je podržan od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore i Centra za preduzetničko učenje Jugoistočne Evrope sa sjedištem u Zagrebu (SEECEL). Ovaj projekat ima za cilj osnaživanje preduzetničkih znanja i kompetencija na svim nivoima života škole.

Na početku, nastavnici su obučeni kako da prezentuju i povezuju oblasti predviđenje planom sa preduzetništvom i kako da uključe preduzetništvo u svoje redovne aktivnosti. U sledećoj fazi deset nastavnika je realizovalo časove koji su bili orjenisani na sticanje preduzetničkih znanja. Među časovima posebnu pažnju zavrjeđuju oni nastali u okviru aktiva matematike. Pripreme za čas profesorica Slavice Kontić i Ane Đoković su, kao primjeri dobre prakse, korišćene u daljim obukama nastavnika koje je realizovao Zavod za školstvo.

U školi je kroz projekat pokrenut Preduzetnički klub čiji su članovi realizovali niz akcija sa ciljem promocije različitih aspekata preduzetništva. Posebno smo ponosni na humanu akciju „Gimnazijalci razmišljaju srcem“ koji je klub organizovao 4. decembra, povodom obilježavanja 101. rođendana škole. Na njihovu inicijativu gimnazijalcu su donirali veliku količinu slatkiša koji se članovi kluba spremili u novogodišnje paketiće sa posebnom izrađenim čestitkama u ime kluba i škole. Paketići su poklonjeni korisnicima Dnevnog boravka za djecu sa smetnjama u razvoju i djeci koja su novogodišnje praznike dočekala u Opštoj bolnici u Nikšiću. Uz humane aktivnosti preduzetnički klub je aktivno učio o preduzetništvu kroz radionice i primjere prakse lokalnih preduzetnika. Učenici, članovi kluba, su imali priliku da obiđu Etno selo „Montenegro“ u Breznama i kroz neposredan razgovor sa vlasnikom saznaju koje su sve prednosti i barijere u realizovanju jedne preduzetničke ideje.

Kroz projekat je oplemenjen i prostor škole; organizovane su izložbe fotografija, novogodišnji praznici su dočekani sa velikom novogodišnjom jelkom koja je postavljena u holu škole. Kroz projekta je realizovana i izrada zvaničnog sajta škole. Tokom naredne godine projekat predviđa realizaciju jedne vršnjačke razmjene.

Za implementaciju projeka na nivou škole zadužene su profesorica Marija Krstajić i Anđela Milošević, školski psiholog.