dan za UPProjekat je imao za cilj da mobiliše mlade ali i da stvori vezu između mladih i organizacija civilnog društva, te da apeluje na preuzimanje inicijative u određenim oblastima (pitanje diskriminacije, humanitarnih aktivnosti, ekološku osviješćenost, pitanje aktivizma uopšte).

Projektom su realizovane sledeće aktivnosti:

  • U februaru je, u prostorijama škole organizovan seminar „Zašto UP“ kome su prisustvovala po 3 učenika i jedan profesor iz svih srednjih škola u Nikšiću. Seminar je imao za cilj promociju Učeničkog parlamenta kao organizacije kao i samog projekta. Učenici su poučeni kako da oforme Učeničke parlamente u svojim školama i pozvani da se pridruže daljim projektnim aktivnostima
  • Učenički parlament je u sardanji sa Crvenim Krstom, Nikšić i Centrom za socijalni rad planirao i realizovao dvije volonterske akcije:
  1. Podrška radu Dnevnog boravka za stare, servisu koji funkcioniše u okviru Centra za socijalni rad i
  2. Akcija dobrovoljnog davalaštva krvi - podrška aktivnosti koju organizuje Crveni krst

Jednom sedmično volonteri su posjećivali Dnevni boravak za stare; organizovali neformalna i tematska druženja; čitali poeziju, recitovali, diskutovali na temu istorijskih događaja, crtali ili vrijeme provodili u neobaveznom razgovoru sa korisnicima servisa. Volonteri su se našli na usluzi servisu i prilikom distribucije promotivnog materijala. Iako je planirano da ova akcija traje do maja, pozitivna evaluacija rada naših volontera podstakla ih je da nastave sa posjetama; u sardnji sa koordinatorom servisa planiraju nove sadržaje i pomažu korisnicima. Volonteri su uzeli učešće u pripremi i realizaciji zabavnog programa Dnevnog boravka za stare realizovanog u svrhu obilježavanju 1. oktobra- Međnarodnog dana starijih osoba, nagrađeni su posebnom zahvalicom, a naša Gimnazija je potpisala memorandum o saradnji sa Centrom za socijalni rad na osnovu angažmana našeg UP-a.

UP je među maturantima aktivno promovisao akciju dobrovoljnog davalaštva krvi koju je organizovao Crveni krst, Nikšić, veliki broj učenika se odazvao pozivu.

  • Dalje u saradnji sa Ekološkim pokretom OZON planirana je i realizovana jedna ekološka akcija-čišćenje gradske tvrđave Bedem. Akcija je trajala 5 sati, i sa tvrđave je odnešeno 90 kesa smeća, uklonjen je kabasti otpad (polomljene grede, klupe..), uređen je parking ispod tvrđave, počupan korov sa pristupačnih lokaliteta.
  • U prostorijama škole tokom maja su organizovane projekcije fimova sa ciljem podizanja svijesti o štetnosti diskriminacije.
  • Članovi UP-a se uključuju i pružaju podršku akciji sakupljanja knjiga za gradsku biblioteku u ukviru projekta „Bibliotekarenje“.
  • Završna aktivnost projekta bila je panel diskusije organizovana u press sali Dnevnog boravka za stare. Učesnici panel diskusije na temu „Status volonterizma među mladima Nikšića“ bili su profesorica Mirjana Popović sa katedre za sociologiju i učenica Ana Tepavčević, najaktivnija volonterka; moderator je bio učenik Savo Ukropina predstavnik upravnog odbora UP-a. Gosti su bili gimnazijalci, učenici drugih nikšićkih srednjih škola i korisnici Dnevnog boravka za stare i predstavnici Crvenog krsta. Diskusija je bila produktivna, govorlo se o prednostima i manama volonterskog angažovanja, iskustvima, gosti i panelisti su u kontekstu teme iznosili stavove, savjetovali i predlagali.