Tim za profesionalni razvoj škole

  • ŽARKO RAIČEVIĆ, direktor
  • ANĐELA NIKČEVIĆ, koordinator
  • MARICA OGNJENOVIĆ, član
  • DAJANA ŠEVALJEVIĆ, član
  • ANDRIJANA MIJUŠKOVIĆ, član
  • MARIJA BRKULJAN, član
  • MARIJA KRSTAJIĆ, član
  • SLAVICA KONTIĆ, član
  • SNEŽANA ALEKSIĆ, član