Uslovi za upis u gimnaziju

Na osnovu Konkursa za upis učenika u I razred srednjih škola Ministarstva prosvjete Crne Gore, JU 
 
Gimnazija "Stojan Cerović" u Nikšiću u junu mjesecu raspisuje Konkurs za upis. 
 
Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina života.
 
Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta: 
  1. Prijavu na konkurs (na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama kandidati  su oslobođeni od plaćanja administrativne takse); 
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi; 
  3. Originalno svjedočanstvo VII i VIII razreda; 
  4. Izvod iz matične knjige rođenih. 
Učenici koji su dobitnici diplome "Luča" ili diploma za osvojeno I, II, ili III mjesto na međunarodnom, saveznom ili državnom takmičenju u posljednjem razredu osnovne škole, treba da iste prilože.
 
Prijava na  konkurs podnosi se školi  u junu mjesecu, u terminima utvrđenim po Konkursu, dok se rang lista kandidata objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do kraja juna tekuće godine, nakon čega se učenici koji su stekli pravo upisa upisuju, a ostali u tom periodu mogu podići dokumenta.